Krönikor

Här hittar du mina krönikor – kortare texter som alla också är publicerade på Instagram:

Johanna Leymann

Jag är föreläsare, författare och oberoende opinionsbildare inom hållbart mode, med över 15 års erfarenhet. Mer om mig