Vad är hållbart mode?

Modeindustrin är i dagsläget rejält ohållbar (mer om det kan du läsa här: Så funkar textilindustrin), så därför ska vi nu prata lösning. Hur och vad är egentligen hållbart mode och vad innebär det? I den här artikeln hittar du allt detta:

Hållbart mode – Johanna Leymann föreläsare
Foto: Linnéa Jonasson Bernholm

Hållbart mode – varför och hur?

När modeindustrins problem handlar om att vi konsumerar för mycket nytt och använder sakerna för kort tid så är kärnan i hållbart mode om att göra precis tvärtom. D v s att minimera mängden nyproducerat och att förlänga livslängden på det som redan tillverkats så länge det bara går.

Vad betyder slow fashion?

Slow fashion är en antites till “fast fashion” som är det modesystem vi har idag (läs mer om det här: Vad är fast fashion?) och är helt enkelt en motreaktion som syftar till att sakta ner och stanna upp.

Begreppet “slow fashion” dök första gången upp omkring år 2007 och brukar tillskrivas Kate Fletcher, en brittisk forskare och författare som varit verksam bland annat på Centre for Sustainable Fashion, London College of Fashion. Hon inspirerades av den då snabbt framväxande Slow food-rörelsen och ansåg att “slow fashion” som begrepp kunde fånga det behov som finns för att sakta ner den allt snabbare modeindustrin.

Slow fashion och hållbart mode kan användas som synonymer för att beskriva behovet av en rättvis, schysst och hållbar mode- och textilbransch.

Vad innebär hållbart mode och slow fashion?

Slow fashion och hållbart mode är en inställning till mode där eftertanke och medvetenhet står i fokus, och där kvalitet går framför kvantitet. Där vi prioriterar färre och finare plagg (med finare menas inte en dyrare prislapp, utan i bemärkelsen att du som bärare känner mer för plagget).

Det handlar om producera och konsumera så lite nya plagg som bara möjligt och om att istället använda det som redan finns mycket mer och mycket längre. Och det gör vi på en rad olika sätt:

Slow fashion och hållbart mode handlar också om att återupptäcka all den kreativitet och glädje som mode och kläder egentligen handlar om. Något som vi tyvärr allt för ofta glömmer bort i den konsumtionskultur vi idag lever i. Allt det här handlar faktiskt också om att träna sig i att vara nöjd. Och försöka släppa känslan av att hela tiden sträva framåt, uppåt och efter mer. För är det verkligen ett “nytt” plagg du behöver eller är det snarare något annat du behöver ta itu med inom dig?!

Du kanske inte kan förändra en hel modeindustri helt själv. Men du har alltid makten över din egen garderob.

Hur gör vi rent praktiskt?

Vi har alla ett ansvar för att skapa en bättre värld där hållbart mode och slow fashion är det naturliga (läs gärna mer om detta här: Vems ansvar?) Det går kanske inte att förändra en hel modeindustri helt själv, men det vi alltid har makten över är vår egen garderob. Så då ska vi självklart börja där (samt också utkräva ansvar av andra, se mer nedan om detta).

Vad du som privatperson kan göra

Att du läser den här artikeln är ett första bra steg: att lära sig mer och sedan omsätta till det konkret handling är grymt. Mycket i hållbart mode handlar om att förändra beteenden och vanor. Att stanna upp och ifrågasätta, och en till synes enkel fråga som “varför ska jag köpa det här plagget?” kan sätta igång en hel del inom dig! Utforska alla de olika hållbara sätt (se listan ovan) som finns för att uppdatera garderoben och köp nytt i absolut sista hand. Fokusera på kreativitet istället för konsumtion och träna på att vara mer nöjd med det du redan har.

Engagera dig också gärna i frågan och sprid ordet. Bilda opinion tillsammans med andra för att trycka på företag och politiker. Ifrågasätt ohållbart och efterfråga bättre – det är så vi skapar nya normer.

Vad företagen måste göra

De flesta klädföretag har idag en affärsmodell som går ut på att sälja mycket nytt och ofta (läs gärna mer om det här: Hållbart på riktigt – hur vet jag?) och det här måste förändras. Om det idag handlar om att sälja sex par jeans handlar framtiden om att sälja ett par jeans sex gånger. Och det här är rejält spännande – hur kan ett företag tjäna samma eller mer pengar men producera väldigt mycket mindre?

Ställa om sin affärsmodell

Det här är något som det pratas om på många företag i dagsläget men än så länge är det extremt få som kommit längre än till idé- och teststadiet. Det finns en hel del utmaningar med att gå från det de gör idag (tillverka och sälja massvis med likadana plagg) till att skapa system och logistik för exempelvis secondhand där det bara finns ett exemplar av varje. Uthyrning, egen secondhand, lagningstjänster och re-design av gamla produkter med mera är all viktiga pusselbitar i framtidens affärsmodell.

Det som tillverkas måste göras bättre

Det som företagen producerar nytt måste också göras på ett betydligt bättre klimat- och miljömässigt sätt. Och med fokus på kvalitet som håller länge och är möjlig att reparera. Det behövs också nya bättre material och tekniska innovationer som gör olika tillverkningsprocesser som exempelvis spinning och infärgning betydligt bättre. Dessutom måste företagen steppa upp rejält när det gäller social hållbarhet: löner och arbetsmiljö etc. En liten begynnande trend här är faktiskt att, efter decennier av att flytta produktionen till låglöneländer, hämta hem den till Sverige igen. Det må vara dyrare att tillverka i Sverige men å andra sidan blir transporterna kortare (och mer klimatsmarta) samt betydligt lättare att kontrollera arbetsvillkor med mera.

Vad politik och lagstiftning måste göra

Grunden till att modeindustrin ser ut som den gör idag – trots larmrapporter om klimatkris med mera – är att nya plagg är alldeles för billiga. Det verkliga priset betalas inte av den som köper det utan av någon helt annan (rätt gissat: den som producerat det samt miljön och klimatet i stort) Och här ser jag att lagstiftning och beskattning är det som behövs.

Kläder måste kosta sitt verkliga pris

Saker måste helt enkelt kosta sitt verkliga pris. Och vi medborgare måste få hjälp att göra rätt. Ja, för nu läggs det faktiskt ett helt orimligt stort ansvar på oss att försöka avgöra vilken t-shirt som är bättre än någon annan. Det är helt omöjligt att vara en rationell konsument som alltid kan göra ett välinformerat val – det är en utopi. Därför måste det bli lätt att göra rätt. Och där spelar lagstiftning och politik en avgörande roll.

Senast uppdaterad 29 mars 2022

Johanna Leymann

Jag är föreläsare, författare och oberoende opinionsbildare inom hållbart mode, med över 15 års erfarenhet. Mer om mig