Slow business

Slow business är ett begrepp myntat av mig, Johanna Leymann, och är ett synsätt på hur entreprenörskap och företagande kan bedrivas. Tidigare var slow business och slow fashion lika stora delar i mitt arbete, men 2022 valde jag att helt fokusera på hållbart mode. Helt enkelt för att jag kände att det blev för spretigt med flera olika ben.

Det har gjort att jag har valt att plocka bort flera av de artiklar jag tidigare hade här på min hemsida inom ämnet hållbart entreprenörskap. Och det är också anledningen till att den artikel som du kanske hade hoppats få läsa (efter att kanske ha hittat hit via Google) inte finns kvar.

Foto: Linnéa Jonasson Bernholm

Vad jag gör idag?

Även om jag lämnat slow business som specifik nisch (till förmån för 100 % hållbart mode) så kommer hållbart entreprenörskap ändå alltid vara en del av vem jag är, vad jag gör och vad jag tror på. Både i mitt eget företagande men också när jag såväl föreläser som gör konsultuppdrag för modebransch.

Det är också utifrån detta som en av mina mest bokade föreläsningar heter: Hej framtiden! Om en modebransch i förändring.

Och för dig som undrar hur det överhuvudtaget kommer sig att jag driver eget sedan 2009 inom hållbart mode så har jag skrivit mer om det här: Jobba med hållbart mode – så gjorde jag

Vad är då hållbart entreprenörskap och slow business? Jo:

Vad är slow business?

Slow business handlar om att stanna upp och ifrågsätta gängse normer om hur och varför företag kan och ska bedrivas. I slow business står värderingar i fokus och hållbarhet, klimat och miljö är självklart integrerat i affärsmodellen från dag ett. Det handlar om transparent kommunikation och att bygga starka varumärken som möter den nya tidens kräsna individer.

Slow business är också att ifrågasätta ett vedertaget begrepp som tillväxt: för vems skull och på vems bekostnad ska bolag växa och hur? Att driva företag måste handla om att sätta sina egna spelregler – det finns inga måsten för hur en företagare ska vara, se ut eller bete sig. Och det är något jag vill uppmuntra och inspirera till. Att bygga slagkraftiga och starka företag utan att göra avkall på såväl människor som miljö är det jag tror på.

Ur ett individperspektiv så handlar det om att som entreprenör våga tänka utanför de gängse ramarna samt att ständigt vara värderingsdriven. Men också om ämnen som jämställdhet, våga ta betalt, bygga självförtroende och att inte bli utbränd. Ja, slow business är helt enkelt mitt sätt att förklara det jag anser vara ett sunt och nödvändigt sätt att driva företag på. Och så som jag själv hela tiden försöker jobba i mitt företag.

Framtiden kräver hållbarhet

Vi vet att vi står inför världsomvälvande förändringar där klimat, miljö och hållbarhet måste vara prio ett, allt för att vi överhuvudtaget ska fixa framtiden. Och de företag som inte hänger med i detta är jag övertygad om inte har någon som helst plats i samhället om några år. Detta går att jämföra med de senaste decenniernas massiva teknikutveckling: de företag som inte hakade på har successivt gallrats bort.

Därför tror jag mycket på att de bolag som förstår vikten av reell omställning nu, och inte om tio år, har stora chanser att verkligen lyckas. Och det oavsett om det handlar om att starta nya företag eller att omvandla befintliga.

Och ja, jag är övertygad om att företag har en självklar roll i att förändra världen till det bättre. Det är genom smarta bolag vi kan fokusera på innovation, skapa nya spännande möjligheter och därmed också förändra konsumentbeteenden och i förlängningen också politiken. Jag drivs av övertygelsen om att exakt alla har ett ansvar när det gäller hållbarhet: privatpersoner, företag och politiker. Och det är genom att dessa tre ständigt trycker på, utmanar och ifrågasätter varandra som vi skapar reell förändring.

Mer om det har jag skrivit om här: Vad företagen måste göra

Senast uppdaterad 16 juni 2022

Johanna Leymann

Jag är föreläsare, författare och oberoende opinionsbildare inom hållbart mode, med över 15 års erfarenhet. Mer om mig